La Candelora - 2 febbraio 2019
Quann'é da Candelora, int'a tutti i vichi trasiti 'u soli
sulu int'a chilli 'i Bellisantoru 'nci pozzi chiavā 'nu tronu.
Home
19B_4680.JPG
19B_4681.JPG
19B_4682.JPG
19B_4683.JPG
19B_4684.JPG
19B_4685.JPG
19B_4686.JPG
19B_4687.JPG
19B_4688.JPG
19B_4689.JPG
19B_4690.JPG
19B_4691.JPG
19B_4692.JPG
19B_4693.JPG
19B_4694.JPG
19B_4695.JPG
19B_4696.JPG
19B_4697.JPG
19B_4698.JPG
19B_4699.JPG
19B_4700.JPG
19B_4701.JPG
19B_4702.JPG
19B_4703.JPG
19B_4704.JPG
19B_4705.JPG
19B_4706.JPG
19B_4707.JPG
19B_4708.JPG
19B_4709.JPG
19B_4710.JPG
19B_4711.JPG
19B_4712.JPG
19B_4713.JPG
19B_4714.JPG
19B_4715.JPG